مرتب سازی بر اساس:

صاعقه گیر فعال (E.S.E )

صاعقه گیرهای فعال (mer Emission – E.S.E) که با نام تجاری المتریکی/خازنی/اکتیو شناخته شده است. مجهز به عناصر داخلی با زمان فعال عملکرد سریعتری دارند. زمان فعال سازی نسبت به صاعقه گیرهای فعال با داشتن زمان فعال سازی (Triggering Advance At) می باشند و در هنگام صاعقه ، نسبت به جذب صاعقه دارند، زمان فعال سازی نسبت به یک صاعقه گیر ساده (پسیو) در شرایط یکسان سنجیده می شود. وجود  موجب و حفاظتی در صاعقه گیر اکتیو می شود که عملکرد این نوع را در مقایسه با سیستم پسیو بر جسته می نماید را با داشتن زمان فعال سازی  اندکی سریعتر نسبت به صاعقه واکنش نشان می دهد که به موجب این زمان صاعقه گیر افزایش یافته و نقطه اصابت با توجه به مقدار (t2-t1) در فضای بالای صاعقه گیر خواهد بود. در را هدایتگر رو به بالا و بصورت مصنوعی توسط سیستم فعال کننده تقویت می شود تا دارای طول بیشتری نسبت به حالت و به طول بیشتر موجب عملکرد سریعتر و افزایش حجم و شعاع حفاظتی می شود.

طراحی و نصب صاعقه گیرها بر اساس استاندارد 102-17 NFC انجام می گیرد که شعاع حفاظتی آنها با توجه به کلاس حفاظتی و محاسبات مندرج در Appendix B همین استاندارد ، مشخص می گردد.

شعاع حفاظتی صاعقه گیر فعال

شعاع حفاظتی (Rp) صاعقه گیر های اکتیو ، بر اساس تئوری گوی غلتان و فرمول ارائه شده در استاندارد 102-17 NFC بشرح زیره محاسبه می گردد:

طبق فرمول یاد شده شعاع حفاظت به پارامترهای زیر بستگی دارد.

AL : طول مسافتی که در زمان  ، هدایتگر رو به بالا طی می کند اح نامیده می شود.

این فاصله بر اساس فرمول ( AL(m)=V (m/s)  (ps محاسبه می شود.

۷: سرعت یونیزاسیون کانال صاعقه می باشد که معادل m/s1 در نظر گرفته می شود (AT معیار نهایی ارزش گذاری بیک صاعقه گیر است).

D: شعاع کره یونیزه شده علمدار حمله از طرف ابر می باشد که بسته به درجه مورد نیاز سایت (کلاس حفاظتي به ترتیب معادل ۲۰ و ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ متر در نظر گرفته می شود.

H: ارتفاع پایه صاعقه گیر نسب به تراز سطح مورد حفاظت می باشد .

نتیجه: محاسبات بالا برای صاعقه گیرهای مختلف با توجه به ارتفاع نصب و سطح حفاظت که اطلاعات دقیقتر در کاتالوگ ارائه شده توسط تولید کننده هر محصول ذکر می گردد.

پیشنهاد آرک صنعت به شما

صاعقه گیر

صاعقه گیر لیوا

Call Now Button
× استعلام قیمت